เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการเรียน ปวส.ภาคสมทบ 1/58

EP-Open-House-2011-112214

1. เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการเรียนปวส.ภาคสมทบ จากวันที่ 13 ต.ค. 58 เป็นวันที่ 15 ต.ค. 58 และ 2. เปลี่ยนแปลงวันแก้ไขผลการเรียนปวส.ภาคสมทบ จากวันที่ 14-22 ต.ค. 58 เป็นวันที่ 15-23 ต.ค. 58  : งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา

Read More »

ด่วน กยศ. 1/2558

logo-slf

กำหนดการขอกู้เงิน กยศ. 1/2558 ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ 15-16 ก.ย. 2558 – สมัครและยืนคำร้องขอกู้ยืมผ่าน e-studentloan ที่ https://www2.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html  – ส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้านล่าง 17 ก.ย. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน รับหนังสือวิทยาลัยเพื่อไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย 18-20 ก.ย. 2558 วิทยาลัยกำหนดกรอบวงเงินและดำเนินการเตรียมเอกสารการกู้ยืม 21 ก.ย. 2558 ...

Read More »

คำสั่งและตารางคุมสอบปลายภาค 1/2558 ปวช. ปวส. ภาคปกติ

ปฏิทินการสอบ-15-11-55

กำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  >> คำสั่งคุมสอบ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 >> ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Read More »

นร. นศ.เข้าทำแบบประเมินการเรียนการสอน 1/2558

EP-Open-House-2011-112214

ขอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน เข้าทำแบบประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 3-13 กันยายน 2558    คลิก >> http://krabi-nactech.ac.th/assess/ ขั้นตอนการประเมิน  1. นร. นศ. จะต้องมีบัญชี Email ของ Gmail หากไม่มีก็สามารถสมัครได้ที่ www.gmail.com 2. คลิกรายชื่ออาจารย์ที่นร. นศ. ต้องการทำการประเมิน ที่ http://krabi-nactech.ac.th/assess/ 3. นร. ...

Read More »

แบบขอรับประกาศนียบัตร โครงการอบรมครูโดยใช้เทคโนโลยี สช.

หนังสือรับรองเพื่อรับใบประกาศนียบัตร โครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Read More »